Saturday, March 19, 2011

15 BuKti KeimAnAn

Al-hakim meriwayatkan:
Alqamah bin Haris r.a berkata: aku datang kepada Rasulullah SAW dengan tujuh orang dari kaumku.kemudian setelah kami beri salam dam beliau tertarik sehingga beliau bertanya;"Siapakah kamu ini?"
'Kami adalah orang beriman."jawab kami.kemudian baginda bertanya,"setiap perkataan ada buktinya,apakah bukti keimanan kamu?"jawab kamu,"Buktinya ada lima belas perkara,lima perkara yang di perintahkan oleh utusanmu kepada kami dan lima perkara yang kami terbiasakan sejak zaman jahiliyyah?"."Apakah lima perkara yang aku perintahkan kepada kamu itu?" "kamu telah perintahkan kami untuk beriman kepada ALLAH,Percaya kepada Malaikat-NYA,kitab-kitab-NYA,Rasul-Rasul-NYA,percaya kepada takdir ALLAH yang baik maupun yang buruk."jawab kami.selanjutnya tanya Nabi SAW"Apakah lima perkara yang di perintahkan oleh para utusanku itu?" "kami di perintahkan oleh para utusanmu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain ALLAH dan engkau adalah utusan ALLAH ,Hendaknya kami mendirikan shalat wajib,mengerjakan puasa di bulan Ramadhan,menunaikanzakat dan berhaji bila mampu."Tanya Nabi SAW selanjutnya;"Apakah lima perkara yang kamu masih terbiasakan sejak zaman jahiliyyah?"jawab mereka,"Bersyukur di waktu senang,bersabar di waktu kesusahan,berani di waktu perang,ridha pada waktu kena ujian dan tidak merasa gembira dengan suatu musibah yang menimpa pada musuh."
Mendengar ucapan mereka yang amat menarik ini,maka Nabi SAW berkata;"Sungguh kamu ini termasuk di dalam kaum yang amat pandai sekali dalam agama maupun dalam tatacara berbicara,hampir saja kamu ini serupa dengan para Nabi dengan segala yang kamu katakan tadi."kemudian Nabi SAW selanjutnya,"Maukah kamu aku tunjukan kepada lima perkara amalan yang akan menyempurnakan dari yang kamu punyai? janganlah kamu mendirikan rumah yang tidak akan kamu tempati,janganlah kamu berlomba-lomba dalam sesuatu yang bakal kamu tinggalkan,berusahalah untuk mencari bekal hidup di akhirat."

No comments:

Post a Comment